Munkahelyi levegő – légszennyező anyagok vizsgálata

Laboratóriumunk munkahelyi helyszíni levegő-mintavételeket és -méréseket is végez. A laboratórium vállalkozás keretében a megrendelő igényei szerint olyan helyeken folytat mintavételt és mérést, ahol a munkahelyen dolgozók valamilyen veszélyes anyaggal dolgoznak, vagy ilyen anyag keletkezik a tevékenység végzése következtében. Ezek az anyagok lehetnek pl. oldószerek, porok, fémek, gázok, gőzök, aeroszolok, olajköd, stb.

A munkáltatók általában a jogszabályi előírásokat követve kérik a vizsgálatok elvégzését, mivel a dolgozóik egészségének megóvása alapvető feladatuk, vagy egy újonnan bevezetendő technológiai folyamat paramétereit szeretnék ellenőrizni. A munkahelyi levegőben megengedett légszennyező anyagok határértékét az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. számú melléklete írja elő.

Munkahelyi légtér vizsgálatának menete

Árajánlat kérés esetén laboratóriumunk kéri megadni a mérendő anyagokat és hozzájuk tartozó mérési/mintavételi számot. Igény esetén segítünk a mérési terv összeállításban. Ehhez szükség van a vizsgálandó technológia pontos leírására, valamint a felhasznált, vagy keletkező veszélyes anyagok biztonsági adatlapjára. Laboratóriumunk ez alapján állapítja meg, hogy milyen anyagokra kell a vizsgálatot elvégezni és ad árajánlatot a megrendelőnek.

Megrendelést követően a mintavétel a munkavégzés helyszínén valósul meg. A levegőminta-vétel a dolgozókra felszerelt mintavevő eszközökkel történik. A mintavételt követően a vett minták megrendelés szerinti veszélyes anyag tartalmát laboratóriumunk meghatározza. A veszélyes anyagokkal szennyezett munkatérben foglalkoztatott munkavállalókra meghatározott határértékek 8 órás referenciaidőre vonatkoznak. Ha az expozícióban töltött műszak időtartama rövidebb, mint a referenciaidő, a légtérszennyezettség mértéke akkor sem haladhatja meg a megengedett átlagos koncentrációt. Munkatársaink a helyszíni mérés során tájékoztatást adnak egyéb felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.