Atomabszorpciós vizsgálatok

Atomabszorpciós spektroszkópia (AAS) az elemek szelektív vizsgálatának módszere, mely főként szervetlen komponensek (elsősorban fémek) elemzésére alkalmas.

A módszer alapja, hogy a mintában lévő atomok az elemre jellemző hullámhosszúságú fényt elnyelik. Ezért a vizsgálandó mintát alapállapotú szabad atomokká alakítjuk, az így kialakult atomgőzön a vizsgálni kívánt elemre jellemző hullámhosszúságú fényt bocsátunk keresztül és mérjük a fényintenzitás csökkenését.

A mintában lévő vizsgálandó összetevők atomos állapotának eléréséhez szükséges magas hőmérsékletet (2000 – 2800 K) acetilén-levegő (dinitrogén-oxid) keverék elégetésével, vagy grafitkemencében elektromos felfűtéssel állítjuk elő. Lánggal történő atomizáció esetében a minta oldatát porlasztással juttatjuk a lángba, ahol a magas hőmérséklet hatására a vegyület atomjaira esik szét. A grafitkemencés eljárással magasabb hőmérsékletet lehet elérni. A grafit kemencében a hőmérséklet növelésével először a minta oldószertartalmát elpárologtatjuk, majd a minta elhamvasztása után érjük el az atomos állapotot.

Az adott elem analíziséhez szükséges, megfelelő hullámhosszúságú fényt az adott elemet tartalmazó üregkatódos lámpák biztosítják. Az elnyelési hullámhossz a minőségi jellemző, az elnyelés intenzitása pedig a mennyiségi mutató.

 

Készülékek

Atomabszorpciós vizsgálatok végzéséhez láng-atomabszorpciós (FAAS), grafitkemencés atomabszorpciós (ETA-AAS) és hideggőz atomabszorpciós spektrofotométerrel rendelkezünk.

 

Vizek, élelmiszerek, vér, vizelet, munkahelyi levegő fémtartalom vizsgálata

Az atomabszorpciós méréseknél elsősorban különböző mátrix-szal rendelkező minták fémtartalmát elemezzük. Ilyen mátrix lehet az ivóvíz, palackozott víz, természetes ásványvíz, szikvíz, ásványi anyaggal dúsított ivóvíz, művese állomás táp- és termelt vize, felszín alatti víz, fürdővíz (mesterséges, természetes), felszíni víz, szennyvíz, szennyvíziszap, talaj és szennyvíziszap, talaj királyvizes kivonat, munkahelyi levegőből vett minták, hulladék és hulladék királyvizes kivonat, élelmiszerek, valamint a vér, vérszérum és vizelet.