Munkahelyi zajvizsgálatok

Laboratóriumunk a 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet („a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről”) alapján munkahelyi zajvizsgálatot végez.

Minden olyan tevékenység esetén alkalmazni kell a rendeletet, amikor a munkavégzés során a munkavállalók zajból származó kockázatnak ténylegesen, vagy vélhetően ki vannak téve.

A helyszíni mérések alkalmával vizsgáljuk a munkavállalókra ható zajterhelési (expozíciós) hangnyomásszinteket és a rendeletben előírt zajexpozíciós határértékek alapján minősítjük a dolgozókat ért hatásokat, hogy mely esetekben kell kötelezővé tenni számukra az egyéni hallásvédő eszköz használatát, illetve mely esetekben kell ellátni őket egyéni hallásvédő eszközzel.

A dolgozók időszakos hallásvizsgálata a munkáltató által megbízott foglalkozás-egészségügyi orvos feladata.

Munkahelyi rezgésvizsgálatok

A 22/2005. (VI.24.) EüM rendelet („a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről”) alapján kéz/karra, illetve egész testre ható munkahelyi rezgésvizsgálatot végzünk.

Kockázatértékelés keretében a rendeletet alkalmazni kell amennyiben a munkavégzés során a munkavállalók mechanikai rezgés okozta kockázatnak ténylegesen, vagy vélhetően ki vannak téve.

A kéz/karra ható mechanikai rezgés (pl. elektromos, illetve pneumatikus kéziszerszámok használatakor) a munkavállaló számára egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent, különösen érrendszeri, csont, izom, ízületi és idegrendszeri elváltozások formájában.

Az egész testre ható mechanikai rezgés (pl. présgépek kezelőhelyén; targoncákon, rakodógépeken dolgozóknál) a munkavállaló számára gerincelváltozások formájában jelent egészségügyi és biztonsági kockázatot.

Méréseink során vizsgáljuk a munkavállalók napi rezgésterhelését és a rendeletben előírt expozíciós határértékek alapján meghatározzuk, hogy mely esetekben kell a munkáltatónak intézkedéseket tennie ( határértéket meghaladó mértékű behatás esetén).

Határérték túllépés esetén a dolgozót minden esetben soron kívüli foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálatra kell küldeni.

Környezeti és közlekedési zajvizsgálatok

Laboratóriumunk a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet („a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról”) alapján környezeti és közlekedési zajvizsgálatot is végez.

A környezeti zajvizsgálatok során üzemi zajforrások zajkibocsátását mérjük hatásterület meghatározásával a zajkibocsátási értékek megállapítása céljából.

A közlekedési zajvizsgálatokat forgalomszámlálással egybekötve végezzük a közúti közlekedés zajkibocsátásának számításával a zajkibocsátás jogszabályi megfelelőségének megállapítása céljából.